De volgende zorgproducten worden geboden:

Naschoolse dagbesteding

Na schooltijd wordt naschoolse dagbesteding aangeboden. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 14.00- 18 uur en op woensdag van  13-17 uur. Deze groep is geschikt voor kinderen  met leerdoelen op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierbij valt te denken aan contact met leeftijdsgenoten, zelfredzaamheid en maatschappelijke normen en waarden. Ook lenen deze groepen zich voor respijtzorg voor het gezin. Er wordt gewerkt vanuit de uitgangspunten ervaringsgericht en oplossingsgericht werken. Dieren en natuur zijn een vast onderdeel.

Dagbesteding Zaterdag en schoolvakanties

Elke zaterdag en in de schoolvakanties van maandag t/m vrijdag  bieden wij dagbesteding van 9.30-16.30.  Deze groep is geschikt voor kinderen  met leerdoelen op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierbij valt te denken aan contact met leeftijdsgenoten, zelfredzaamheid en maatschappelijke normen en waarden. Ook lenen deze groepen zich voor respijtzorg voor het gezin. Er wordt gewerkt vanuit de uitgangspunten ervaringsgericht en oplossingsgericht werken. Dieren en natuur zijn een vast onderdeel.

Begeleiding op maat

Tijdens de schooltijden bieden wij begeleiding op maat.
– kinderen met medische problematiek waardoor school (tijdelijk) niet mogelijk is. Hierbij kan gedacht worden aan epilepsie, sondevoeding, tracheacanule en andere hier niet genoemde problematieken. Wij hebben medisch geschoold personeel in huis.
– tijdelijke schooluitvallers. Hierbij kan gedacht worden aan kinderen die te maken hebben met een problematische thuissituatie, trauma of slachtoffer zijn van pestgedrag.
– dagbesteding. Kinderen die op school niet verder kunnen ontwikkelen kunnen bij ons werken aan persoonlijke doelen.

Zorg met onderwijs traject


Wanneer het een kind niet lukt om op school mee te komende school handelingsverlegen is en er sprake is van (mogelijke) uitval, kan diegene aangemeld worden voor ons Zorg met onderwijs traject. Op deze behandelgroep komen kinderen in de leeftijdscategorie van groep 6 BO t/m leerjaar 2 VO, waarvan zorg voorliggend is op onderwijs. Samen met alle betrokkenen wordt er een plan gemaakt, zodat er toekomstgericht gekeken kan worden wat het kind nodig heeft. Het traject is van tijdelijke aard, het doel is om weer terug te gaan naar (een beter passende) school. Het personeel van deze groep bestaat uit onze leerkracht (met ervaring in het SBO) en jeugdzorgwerkers, die worden ondersteund door onze orthopedagoog.
 

We bieden een persoonlijke, intensieve begeleiding door een betrokken en enthousiast team. 

We kijken naar wat er wél kan en we gaan uit van mogelijkheden, interesses en talenten van het kind. Dit gebeurt in een gestructureerde, rustige omgeving met duidelijke, eenduidige regels en afspraken die positief verwoord worden. 

We werken samen om toekomstperspectief te bepalen voor het kind, waarbij we samen ontdekken waar de mogelijkheden liggen en wat de aandachtspunten zijn 

We bieden een combinatie van zorg én onderwijs met plezier maken, ontspanning en spelen afgewisseld met werken aan taken, zodat er gewerkt wordt aan zelfvertrouwen, een positief zelfbeeld en het kind succeservaringen opdoet. 

Dus eigenlijk terug naar de basis, ik mag er zijn!